• Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen
 • Skrin av tre med flatt lokk. På lokkets kanter og på skrinets hjørner er det beslag av messing. På lokkets beslag er det gravert en akantusranke på toppen og rutemønster, diapermotiver på sidene, mens det på hjørnebeslagene er chevronmotiver. På skrinets sider og på lokket er det innfelt messingbeslag med emaljedekor, limogerarbeider, alle med lys eller mørk blå emalje bakgrunn. Lokket har et beslag med bølgende kant der motivet er Kristus. Dette har trolig vært sentralbeslag på baksiden av et prosesjonskrusifiks. Framsida har to firpassbeslag med henholdsvis et bevinget menneske og en bevinget løve, evangelistsymbolene for Matteus og Markus. Disse er endebeslag fra korsarmene på et prosesjonskrusifiks eller alterkrusifiks. I midten er det et gavlformet beslag med en stående helgenfigur. Dette er gavlen fra et lite relikvieskrin. Det er gjennomhullet med nøkkelhullformet hull. På høyre side av skrinet er det en framstilling av en talende Kristus i halvfigur på et rundt beslag og en framstilling av et bevinget menneske, evangelistsymbol for Matteus, fra et endebeslag fra et krusifiks. Baksiden av skrinet har i midten den andre gavlen fra et relikvieskrin, også her med en stående mannlig helgen uten attributter. På hver side av dette beslaget er det firpassformede beslag med ørn oge n bevinget okse, evangelistsymboler for Johannes og Lukas., begge har vært endebeslag på et krusifiks. På skrinets venstre side er det et rundt beslag med en halvfigur Kristusfigur som med talegest holder en rød boklignende gjenstand i sin venstre hånd. Under dette et oppned beslag med en ørn, evangelistsymbol for Johannes. Dette har også være endebeslag på toppet av et krusifiks.
  Photo: Maihaugen

Skrin

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to