• Transport av plank trolig i Audnedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Transport av plank trolig i Audnedal.

  • Tags Volvolastebil1935-1940

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to