Menu 0
Close
  • Ved fossen i Osen i enden av Øvre Øydnevannet i Grindheim.
Nye opplysninger sier at dama til venstre er Elise Gislefoss (r. Løland). Dama til høgre er Asborg Vårdal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Ved fossen i Osen i enden av Øvre Øydnevannet i Grindheim. Nye opplysninger sier at dama til venstre er Elise Gislefoss (r. Løland). Dama til høgre er Asborg Vårdal.

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

2 comments

Dama til venstre er min mor, Elise Gislefoss (ikke Alice). Hennes pikenavn var Løland. Dama til høgre er jeg temmelig sikker på er Asborg Vårdal. Det var hennes venninde. Hun bodde i i nærheten av der bildet er tatt, rett ovenfor Valandsbrua, på venstre side av vegen. Jenny Skogen var også en venninne fra Løland. Kanskje hun var med her, men dette ligner veldig på Asborg. Kanskje Jenny tok bildet?
Dama til venstre er min mor Elise Gislefoss (r. Løland). Dama til høgre er Asborg Vårdal.

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image