Søbakken.Konvallvegen

2 comments

  • Engavegen paralelt med høyre bildekant. Knvallvegen horisintalt mellom husrekkene. Strandbygvegen skimtes horisontalt midt i bildet. Hvitt hus i høyere bildekant: før A.K.Nilsen ble etablert ?

  • Konvallvegen 8 (Gnr 24/174) i front. Videre mot venstre Konvallvegen 10 (flatt tak) og Konvallvegen 12. Gården i sentrum tilhørte baker Aaberg (Gnr 24/9). Det stemmer at det lille hvite huset (bak, til høyre) i krysset med Strandbygdveien er A & K Nilsen. Den første butikken var liten. Ved å forstørre bildet sees inngangsdøra mellom de to utstillingsvinduene på sydveggen (mot Søbakkvegen). Legg merke til tømmervelta mot Glomma forran Konvallvegen 8, der vegen til Enga går ned. Denne var i bruk til ut på 50-tallet, få år før bildet ble tatt.
    Forøvrig: Den lille gule bua nederst til venstre er billettkiosken som ble brukt når Søbakken og Strandmoen Vel arrangerte dansefester på Enga (til venstre for bildet).

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to