• Utislagsplass med tømmermålingsfasiliteter ved Dalen i Tokke i Telemark. Anlegget ligger like øst for tettstedet, ved den såkalte Lasteinsvingen, der det omkring 1960 ble bygd en veg langs stranda mot kraftstasjonen Tokke 1. Ved denne vegen ble det tippet steinmasser med sikte på å etablere en utislagsplass for lastebiltransportert tømmer. Tømmeret ble lenge tippet direkte fra lastebilene, som da sto ytterst på fyllinga. Dette var en rimelig avlastingsmetode for Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening, men for transportørene representerte den en betydelig slitasjefaktor på lastebilene. I tillegg så man tydelige tegn til undervasking i skråningen fra tippstedet ned mot innsjøen. Ettersom utislagsplassen var ei fylling i et terreng som skrådde bratt ned mot cirka 40 meters djup, ble tipping av tømmerlass fra ytterkanten av denne fyllinga etter hvert betraktet som risikofylt. I 1987 gikk derfor Tokkekraftverkene med på å plassere ei "vogge" der lastebilene tidligere hadde stått når lassene ble tippet. Dermed kunne bilene stå trygt innenfor, mens sjåførene ved hjelp av griplastekranene på kjøretøyene flyttet tømmeret fra bilene over i vogga. Når dette var gjort ble det slått en vaier rundt tømmeret i vogga. Så ble stakene på sida mot vannet felt ned, før den indre delen av vogga ble hevet ved hjelp av en hydraulisk innretning. Dette førte til at tømmerbuntene («klubbene») skled på stålskinner ned den nedenforliggende skråningen og ut i vatnet med et stort plask. Utislagsplassanlegget omfattet også ei inspeksjonsrampe for lassmåling av tømmer og ei kontorbrakke for tømmermålere, som ikke er med på dette fotografiet. 

På Bandak, like utenfor utislagsstedet, ble tømmerbuntene bundet sammen i slep, som ble trukket over Vestvannene (Bandak, Kviteseidvatn og Flåvatn) med slepebåt. Fram til cirka 1980 ble tømmeret fløtet videre ned gjennom sluseanleggene Bandak-Norsjøkanelen, over Norsjø, og via Løveid sluser til Skien. Fra da og fram til tidlig på 2000-tallet ble tømmeret fra Vest-Telemark tatt opp ved Kåsa, like ovenfor det øverste sluseanlegget (Hogga), og kjørt videre med lastebiler. De første forsøkene med utislag fra brygge ved Dalen ble gjort like etter 2. verdenskrig. Etter at den nye kraftstasjonen ved Dalen ble satt i drift i 1961 ble slik levering det normale for tømmer fra Tokkevassdragets nedslagsfelt. Lassmåling av tømmer («FMB-måling») ble innført i Norge – antakelig også i Vest-Telemark – tidlig i 1970-åra. Denne målemetoden ble i hovedsak brukt på slipvirke, altså lavkvalitetsvirke som skulle til treforedlingsindustrien.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Utislagsplass med tømmermålingsfasiliteter ved Dalen i Tokke i Telemark. Anlegget ligger like øst for tettstedet, ved den såkalte Lasteinsvingen, der det omkring 1960 ble bygd en ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to