• Spor etter barktaking på furustamme i myraktig landskap i Pasvikdalføret i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Fleina skorpebarken på trestammen anslås å ha vært 70-80 centimeter høg og kanskje 15-20 centimeter bred. Den er neppe helt fersk, for det kan synes som om barken har vokst noe inn over den avbarkete fleina fra sidene etter at barken herfra ble skåret vekk. Den som har foretatt barktekten har ikke skåret bark rundt hele stammen, noe som vitner om at vedkommende har vært opptatt av å ikke ta livet av treet ved å blottlegge kambiesonen rundt hele stammen med de katastrofale konsekvensene dette ville få for treets videre vekst og utvikling. Fotografiet skal være tatt i 1917, og på opptakstidspunktet sto det en ung mann med busserull på overkroppen ogt sixpencelue på hodet og beraktet den fleina i barken som barktakinga hadde etterlatt seg. Det kan synes som om noen har risset bokstavene «MA» inn i den lyse yteveden.

På kartotekkortet fra den statlige skogetaten er denne barktakinga karakterisert som «lappegnav». Årsaken til at skogfunksjonærene brukte denne betegnelsen var at det var den samiske delen av befolkningen som forsynte seg av furubarken på denne måten, og at det ble gjort med sikte på å nyttiggjøre seg næringsstoffer. Samene skar barken av trærne ved hjelp av kniver, som både kunne være laget av reinsdyrgevir og stål. Deretter skrapte de bort det ytre, grove skorpebarksjiktet, slik at det bare var den lyse innerbarken som gjensto. Denne var spiselig, enten den ble fortært fersk eller tørket, gjerne opphakket og iblandet ulike matretter, både fisk-, kjøtt- og blodretter. I den etnisk norske tradisjonen assisieres brukt av bark som næringsmiddel med nødsår, men i mange samiske miljøer var bark et vanlig element i kostholdet uansett om det var gode eller dårlige år.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

«Pasvikdalføret statsskoger. "Lappegnag" i Øvre Pasvik.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to