• Driftsbygning på skogvoktergarden Nesheim i Pasvikdalføret. Fotografiet er tatt på snødekt mark, antakelig seint på vinteren i 1913. Fotografiet viser en driftsbygning, der deler av underetasjen var utført i lafteteknikk. Denne delen av bygningen inneholdt antakelig fjøs- og stallrom. Ellers er bygningen oppført i bordkledd bindingsverk. Bordkledningen er en vertikalstilt glattpanel, såkalt «låvepanel». Saltaket later til å være tekket med bord. I den gavlenden som vender mot fotografen er det en stor portåpning til «kjøringa» i den øvre delen av bygningen. Denne porten hadde ennå ikke fått dører, og hadde heller ingen oppkjørselsbru. Det kan imidlertid synes som om det er ei slik bru i den andre bygningsgavlen. Det ser også ut til at man var i ferd med å reise en tilbygning i bordkledd bindingsverk med pulttak langs den langveggen vi ikke ser på dette fotografiet. Denne tilbygningen hadde ennå ikke fått tak da bildet ble tatt. Til venstre for driftsbygningen står et lite hus med pulttak, antakelig en utedo. Den snødekte flata i forgrunnen er antakelig dyrket mark. I bakgrunnen en åsrygg med glissen furuskog. 

Den gamle skogvoktergarden Nesheim ble herjet av brann 16. april 1909. Bebyggelsen var forsikret for 1 650 kroner. Ettersom mulighetene for å drive jordbruk ved skogvokterboligen hadde vist seg vanskelige, bestemte etaten at skogvoktergarden skulle gjenoppbygges ved Galgonjarg, cirka tre kilometer fra det opprinnelige anlegget. Gjenoppbygginga tok tid. Først i 1911 var det «nye Nesheim» ferdig. Anlegget skal ifølge skogvalteren i distriktet ha fått en noe «større stil» enn det som ble ødelagt av brann, noe som også forklarer at byggekostnadene oversteg både den nevnte brannforsikringssummen og budsjettet på 1 800 kroner. Endelig byggesum ble 2 112, 03 kroner. Bygningene på bildet er altså bygd i 1910-1911, og det var følgelig bare to-tre år gammelt da dette fotografiet ble tatt. Skogvokter Ottar H. Øksendal (1869-1971) hadde nettopp fratrådt sin stilling, og kollegaen Anders Ryeng (1871-1955) hadde flyttet inn med familien sin.
  Photo: Klerck, Arthur / Anno Norsk skogmuseum

«Pasvikdalføret stasskoger. Fjøs og høilåve på Nesheim skogvoktergård.»

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to