Servicebil (Tankbil) fra Oslo Sporveier, Baneavdelingen. Fra Storoveien

1 comment

  • A-1039 er Dodge 1957 iflg. Bilkalenderen Oslo 1962.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to