• Bø jernbanestasjon, transport,  buss, lossing, lasting, postsekk, postpakker, kvinnelig bussjåfør.
    Photo: Norges Postmuseum
  • Bø jernbanestasjon, transport,  buss, lossing, lasting, postsekk, postpakker, kvinnelig bussjåfør.
    Photo: Norges Postmuseum

Bø jernbanestasjon, transport, buss, lossing, lasting, postsekk, postpakker, kvinnelig bussjåfør.

2 comments

  • Bø jernbanestasjon
  • På 1930-tallet ble veinettet gjennom Vest-Telemark utbygd. Bø jernbanestasjon ble et viktig knutepunkt for passasjer-, post- og godstransport mellom ulike steder i Vest-Telemark, om sommeren også Odda og Haugesund, og over Bø med tog til Oslo, og med rutebiler til Skien. Denne trafikken varte i flere tiår, til buss- og godsrutene med bil ble forlenget fram til Oslo og Skien. Bildet illustrerer en fase i samferdselshistorien der samtrafikk jernbane og rutebiler stod sentralt.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to