er et sjøsamisk museum som formidler ti tusen års historie i Varanger. Samlingene består av utstyr og redskaper knyttet til fiske og jordbruk, husgeråd, verktøy og moderne duodji.

Om Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum

Varanger Samiske Museum formidler og dokumenterer den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, Finnmarks forhistorie, samisk samtid og duodji (samisk håndverk). Museets basisutstilling ”Sjøsamene” er en moderne utstilling som bruker audiovisuelle teknikker for å formidle stemning og nærhet til natur og kultur, fortid og nåtid. Her formidles den ubrutte bosetningshistorien fra de siste titusen år, kristning og førkristen tro, og utviklingen fra jaktsamfunn til sjøsamisk fiskerbondekultur og reindrift.

Samiske sagn og eventyr er en viktig del av lokal tradisjonskunnskap og formidles gjennom barnas eget lekerom og opplevelsesrom ”Stallobiedju”. Her er Stallos skjulte skatter og kikkhull til andre verdener, underjordiske vesener og våre nære venner dyrene.

Museet formidler også kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes, et av de mest særpregede kulturminneområder i Europa, med spor etter titusen års bosetning og sentrale aspekter ved oppkomsten og utviklingen av samisk kultur. Her er steinalderboplasser, gammetufter, graver og offerplasser. Museumsbygget på Mortensnes inneholder utstillingen ”Luondu – hellig landskap”, som tar utgangspunkt i forestillingen om den besjelede naturen, og forteller om samisk tro og mytologi.

Museet har i tillegg fire nettutstillinger:

 • saivu.com – om samisk tro og mytologi
 • luondu.no – om kulturminneområdet Mortensnes
 • russiskekvinner.varjjat.org – samtidsdokumentasjon
 • halvari.varjjat.org – kunstutstilling
 • Museet har gallerifunksjon og viser også gjesteutstillinger i av ulikt slag, både kunst, håndverk, foto og dokumentasjon.

  Museets samlinger består i hovedsak av redskaper og utstyr knyttet til sjøsamisk kultur, særlig fiske og jordbruk. I tillegg har vi en eldre draktsamling, verktøy og utstyr brukt til bygging av hus og tilvirking av redskaper, og en del husgeråd. Samisk håndverk er et av fokusområdene våre, og vi har en relativt stor samling moderne duodji fra hele Nordkalotten (155 gjenstander). Duodji er viktig som identitetsskaper og tradisjonsbærer, og museet har siden år 2000 samlet samtidsduodji som utstilles med jevne mellomrom i museets lokaler.

  Samlingene består også av tre freda stabbur som står i museets utendørsområde, og vi formidler hjemgården til Isak Saba, samenes første stortingsmann, som er i privat eie. Sabagården ligger i Rehapen/Reppen på sørsiden av fjorden.

  Museet ble opprettet i 1983 av Nesseby kommune som kjøpte det private Amtmannsgammen museum av arvingene etter Abraham Mikkelsen. Samlingene herfra inngår i museets samling.

  Visit us

  Share to