Stavanger skolemuseum dokumenterer og formidler utviklingen av grunnskolen i Rogaland fra 1700-tallet fram til i dag, og har gjenstander fra hele perioden.

Om Stavanger skolemuseum

Stavanger skolemuseum er en del av Museum Stavanger (MUST), og er lokalisert på gamle Kvaleberg skole i Stavanger. Museet dokumenterer og formidler utviklingen av grunnskolen i Rogaland fra 1700-tallet fram til i dag, og har gjenstander fra hele perioden. Noen av disse gjenstandene vises i en omgangsskolestue og i klasserom fra 1920-tallet og 1960-tallet. Elevarbeid fra sløyd, håndarbeid og tegning er stilt ut i et formingsrom, og deler av den rikholdige boksamlingen blir vist på skolemuseets bibliotek.

Stavanger skolemuseum ble etablert i 1925 under navnet Sør- og Vestlandske skolemuseum.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to