S

SOGA

SOGA - NETTVERK FOR FRIVILLIGSTYRTE MUSEUM

Meir om Soga

SOGA er ein paraplyorganisasjon av frivilligstyrte museum, historielag og bygdetun for å

  • Koordinere museumsdrift og representere nettverket av dei tilslutta museum/bygdetun/historielag.
  • Gje råd til drive innsamling, bevaring, dokumentasjon, forsking og formidling.
  • Nettverket skal bidra til å utvikle drifta i foreininga og gje råd til medlemmane av uavhengigstyrte museum.
  • Råda skal vere bygd på praksis innan nettverket kjente standardar, til dømes ICOM (International Council of Museums) sitt museumsetiske regelverk.
  • Nettverket vil ha ei rolle innan den totale museumsverksemda i samarbeid med andre konsoliderte og uavhengige museum, og offentlege organ.

SOGA er for dei som oppfyller grunnleggande krav til

– Foto-, bygning- og gjenstandsforvaltning

– Deling av sin kompetanse med nettverket

Our departments

Visit us

  • Phone 91623402

Share to