1 result in DigitaltMuseum:

Valbjørkprøve

Valbjørkprøve

En 25-30 centimeter lang kabbe av et bjørketre med mønstre av brune vedceller, såkalt valbjørk eller masurbjørk. I endeflatene stråler disse strukturene utover fra kjernen mot yteveden. Kabben er barket og det ytre vedlaget, som vendte mot kambiet, vekstsjiktet mellom bark og ved, er knudrete og brunlig. Kabben er naturlig tørket uten at det har oppstått sprekker fra margen og utover. Dette skyldes blant annet at de reinskårne kuttflatene er behandlet med lim. Stammen bøyer noe av, mens kuttflatene går vinkelrett tvers gjennom stammen. Ved fra valbjørk er i visse sammenhenger svært attraktiv, blant annet til bruk i knivskaft. Dette emnet er importert fra Hviterussland. Den spesielle mønstringa i valbjørkveden forklares gjerne med at at knopper vokser innover i stammen eller at korkkambiet vokser innover i veden. Sannsynligvis genetisk betinget. Sår en frø fra valbjørk, vil i hvert fall en del av de nye trærne som vokser til få samme vedkarakter. Det har også vært gjort forsøk med vegetativ formering og med poding for å kunne dyrke denne spesielle vedkvaliteten. Valbjørk er ikke veldig sjelden. Trør med slik ved har oftest en ganske laber vekstintensitet. Valbjørktrærne framstår gjerne som små eller middelstore, og stammeformen minner oftest mer om den vi finner hos epletrær enn om den vi finner hos bjørketrær med ordinær, "rein" ved.

Share to