2,931 results in DigitaltMuseum:

Hundeprosjekt 2006-2007
Hundelufting - den disiplinerte hun

Hundeprosjekt 2006-2007 Hundelufting - den disiplinerte hundeeieren og den disiplinerte hunden - Husdyr på museum - Et fellesprosjekt i Akershusmuseet 2007

Hundeprosjektet 2006-2007 var del av fellesprosjektet Husdyr på museum i Akershusmuseet (MiA) 2007. I forbindelse med prosjektet fotodokumenterte museet flere hundeeieres lufteturer med hundene sine. Hundeeierne ble intervjuet om sitt forhold til hunden og hundehold og det ble innsamlet gjenstander relatert til hundehold. I 2007 ble utstillingen "Hunden - menneskets beste venn" satt opp på museets avdeling på Strømmen. Flere forskjellige hunder med hundeeiere deltok i prosjektet: Balder en springer spaniel, Chico en blandingshund, Ronja en australsk kelpie, Emmy en cocker spaniel, Romeo en islandsk fårehund, Pedro en kongepuddel, en elghund og en familie av faraohunder. Hundelufting er et fenomen som gir innsikt i menneskers tilpasning til det moderne samfunns premisser for dagligliv. Hundeholdet har de siste 50-årene gjennomgått en kontinuerlig tilpasning til det moderne bysamfunnets krav, som betyr av hundene har fått mindre bevegelsesfrihet og hundeierne er blitt mer og mer "disiplinerte" i forhold til det å holde hund. Diskusjon og irritasjon om hundeeieres forpliktelser til å ha kontroll over hunden og plukke opp etter den er et emne som med jevne mellomrom kommer opp i mediene. Hvordan påvirker omverdenens syn på hundehold hundeeierne i deres daglig omgang med hunden og når de er på tur? Hundeprosjektet belyste disse temaene.

Share to