2,491,564 results in DigitaltMuseum:

Krone

Krone

Sirkulær papp kledde med rød ullkypert med et smalt, svart fløyelsband oppe og nede på yttersida. Rødt bomullslerret på innsida. Yttersida er pryda med runde perler i ulike farger og i fire ulike størrelser samt gyldne stråperler. Motiv: seks spissbladete åttebladsroser og fem rundbladete åttebladsroser som kommer annen hver gang. Midt bak er det to spissbladete roser ved siden av hverandre. Spissforma perlebord på langsidene og nede. Tre kryssende, svarte fløyelsband på innsida fastsydd til øvre kant av sirkelen. Perlestjerne i midtkrysset og ei lita rose på hver bandside. Ni kvadratiske pappdeler kledd med samme stoff som sirkelen. Kvadratene har en gjennomgående streng som er festa til øvre kant av sirkelen og til en sirkulær streng over kvadratene. Den sirkulære. Strengen er vinda rundt med tråd med blanke perler. Kvadratene er pryda på yttersida med spissbladet åttebladsrose og på innsida med rundbladet åttebladsrose. Mellom hvert kvadrat er det en loddrett streng kledd med perler i ulike farger av de største runde. Skråstilt tråd med blanke småperler mellom hvert kvadrat og strengene oppe og nede. Atten røde ullgarnsdusker på den sirkulære strengen, en ved hvert kvadrat og loddrette streng. Ett perleheng ved hver dusk og ett i mellom fra toppstrengen. EKSTRASIDE: Pryding i endene av hengene veksler mellom firebladet perlerose, St. Georgskors og tilnærma rombeforma lauv med sirkulære buler i sølv. Perlerosene kommer annen hver gang. To perletredde rader opphengt i tunger fra den sirkulære strengen utenfor hengene. Nedst og foran på hodeformen er det ei smal strimmel med rød ullkypert fôra med bomullsband. Strimmelen er pryda med 11 sirkulære metallplater med buler med ei lita perlerose mellom, diameter plate 1,9 cm. Kvit maskinknipling i bomull under strimmelen. Et øreheng på hver side bestående av ei hjerteforma forgylt sølvplate med uforgylt sølvtråddekor og tre røde steiner. Tre forgylte lauv på hver hjerteside. Ørehenget er festa til enden av kypertstrimmelen med to messingringrader. Fem hengende nakkeband i kunstsilke med perledekor i endene. Tre har blomstermønstring i renningsretning og to har slyngdekor og er pryda rundt sidene med smal metalltrådblonde. Et par røde kunstsilkeband til knyting under haka.

Share to