2 results in DigitaltMuseum:

Portrett av Bjørn Bækkelund, konservator og leder for seksjo

Portrett av Bjørn Bækkelund, konservator og leder for seksjon for natur- og kulturhistorie ved Anno Norsk skogmuseum. Fotografiet er tatt i friluft en sommerdag i 2020, og Bækkelund var iført museets omviserskjorte. Tanken var at bildet skulle brukes til å illustrere en forfatteromtale i boka «Den menneskeskapte skogen - Frø, planter og skogkulturarbeid i Norge gjennm 300 år», som var nesten trykkeklar da fotografiet ble tatt. Bækkelund er født og oppvokst i Furnes på Hedmarken. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, der han studerte nordisk arkeologi og sosialantropologi før han skrev magistergradsavhandling i etnologi. I studietida publiserte han boka Hamars bygningshistorie og arbeidet med bevaringsplan for sentrumsbebyggelsen i hjembyen. Seinere var Bækkelund sentral i arbeidet med bygdeboka om bergverkssamfunnet Folldal og med Eina-bindet i serien Totens bygdebok. Samtidig hadde han undervisnings- og sensoroppgaver ved Universitetet i Oslo. I 1997 ble Bækkelund ansatt som konservator ved Norsk skogmuseum, hvor han ti år seinere ble leder for seksjon for natur- og kulturhistorie. Seksjonen arbeider med samlingsforvaltning, dokumentasjon, forsking og utstillingsproduksjon. Bækkelund var blant annet sentral i arbeidet med basisutstillingen «Tid for Skog» og har skrevet artikler og bøker fra museets temafelt, blant annet «Årringer i vann», som handler om skogen, skognæringene og tømmerfløtinga i Skiensvassdraget.

Share to