76 results in DigitaltMuseum:

20 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

18 results in Museene i Sør-Trøndelag:

15 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to