12 results in DigitaltMuseum:

10 results in Sør-Troms Museum:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Midt-Troms Museum:

Share to