8 results in DigitaltMuseum:

4 results in Várdobáiki samisk senter:

3 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to