5 results in DigitaltMuseum:

4 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

4 results in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Kulturhistoriske samlinger (MUST):

1 result in Museum Stavanger:

Share to