20 results in Varanger museum IKS:

20 results in Grenselandmuseet:

14 results in Museene i Sør-Trøndelag:

14 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

7 results in Levanger Fotomuseum:

7 results in Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS:

4 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

2 results in Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum:

1 result in Randsfjordmuseet as:

1 result in Valdres Folkemuseum:

1 result in Valdresmusea as:

1 result in Finnmark Fylkesbibliotek:

1 result in Lands Museum:

Share to