51 results in Museene i Sør-Trøndelag:

42 results in Norsk Oljemuseum:

25 results in Rørosmuseet:

23 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

18 results in Anno Norsk skogmuseum:

18 results in Anno – Museene i Hedmark:

14 results in Justismuseet:

9 results in Østfoldmuseene:

7 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

6 results in Østfold fylkes billedarkiv:

5 results in Stiftinga Sunnmøre Museum:

5 results in Haugalandmuseet:

5 results in Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg:

5 results in Museet Midt:

4 results in Vest-Agder-museet:

3 results in Museet kystens arv:

2 results in Arquebus krigshistorisk museum:

2 results in Helgeland Museum:

2 results in Varanger museum IKS:

2 results in Grenselandmuseet:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Moss by- og industrimuseum:

1 result in Fredrikstad Museum:

1 result in Akershusbasen:

1 result in Telemark Museum:

1 result in Museumstjenesten i Østfold:

Share to