Sør-Troms Museum: 172 results

Nord-Troms Museum: 162 results

Musea i Møre og Romsdal: 142 results

Romsdalsmuseet: 126 results

Haugalandmuseene: 95 results

Nordlandsmuseet: 89 results

Norsk Folkemuseum: 61 results

Anno museum: 60 results

Oslo Museum: 56 results

Museum Nord: 40 results

Museene i Sør-Trøndelag: 38 results

Norsk Oljemuseum: 38 results

Midt-Troms Museum: 31 results

Domkirkeodden: 26 results

Norsk Skogmuseum: 23 results

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS: 23 results

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum: 22 results

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design: 22 results

Telemark Museum: 22 results

Norsk Maritimt Museum: 20 results

Lillehammer Museum: 16 results

Vestfoldmuseene IKS: 16 results

Norges Postmuseum: 16 results

Norsk Teknisk Museum: 15 results

Stiftelsen Nordmøre Museum: 15 results

Akershusbasen: 14 results

Nasjonalmuseet, arkitektursamlingene: 13 results

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum: 13 results

Norsk jernbanemuseum: 13 results

Norsk Industriarbeidermuseum: 10 results

Nasjonalmuseet, billedkunstsamlingene: 9 results

Glomdalsmuseet: 9 results

Finnmark Fylkesbibliotek: 8 results

Musea i Sogn og Fjordane: 7 results

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum: 7 results

Museet kystens arv: 7 results

Telemuseet: 7 results

Historiske Foto- Marnardal og Audnedal: 7 results

Dalane Folkemuseum: 6 results

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS: 6 results

Skimuseet i Holmenkollen: 6 results

Bymuseet i Bergen: 6 results

Hadeland Folkemuseum: 5 results

Alvøen Hovedbygning: 5 results

Randsfjordmuseene AS: 5 results

Østfoldmuseene: 5 results

Norsk Luftfartsmuseum: 5 results

Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN: 5 results

Fredrikstad Museum: 4 results

Gudbrandsdalsmusea AS: 4 results

Rockheim: 4 results

Varanger museum IKS: 4 results

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum: 3 results

Rørosmuseet: 3 results

Justismuseet: 3 results

Ryfylkemuseet: 3 results

Krigsminnesmerker i Norge: 2 results

Helgeland Museum: 2 results

Musea i Nord-Østerdalen: 2 results

Museumssenteret i Hordaland: 2 results

Museum Stavanger: 2 results

Kunst i offentlige rom - KORO: 2 results

Larvik Museum: 2 results

Norsk Bergverksmuseum: 2 results

Forsvarets museer: 2 results

Orkla Industrimuseum: 2 results

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS: 1 result

Levanger Fotomuseum: 1 result

Museet Midt: 1 result

Norsk Farmasihistorisk Museum: 1 result

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum: 1 result

Gamle Bergen Museum: 1 result

Slottsfjellsmuseet: 1 result

Stiftinga Sunnmøre Museum: 1 result

Jærmuseet: 1 result

Vest-Telemark Museum: 1 result

RiddoDuottarMuseat: 1 result

Norsk grafisk museum: 1 result

Østfold fylkes billedarkiv: 1 result

Vardø museum: 1 result

Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg: 1 result

Svalbard museum: 1 result

Holmeegenes-samlingen (MUST): 1 result

Share to