57 results in Forsvarets museer:

24 results in Museene i Sør-Trøndelag:

21 results in Ringve Musikkmuseum:

17 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

5 results in Lillehammer Museum:

5 results in Maihaugen:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

3 results in Randsfjordmuseet as:

3 results in Lands Museum:

1 result in Norsk Industriarbeidermuseum:

1 result in Norsk Folkemuseum:

1 result in Norsk Farmasihistorisk Museum:

Share to