0 results in Anno Domkirkeodden:

3 results in Anno – Museene i Hedmark:

Plankepute

Plankepute, brukt til å beskytte skulderpartiet med når arbeidere på sagtomter bar bord og plank for oppstabling eller transport. Puta har et halvsirkel eller halvmåneformet overstykke som er utført i lær, i hovedsak lagt i to lag. De to lærlagene er sydd sammen, tydeligvis med en slags maskinsøm. Uregelmessigheter i sømretningen tyder på at puta ikke er lagd av noen profesjonell handverker. Undersida av puta er trukket med et seilduksliknende lerretsstoff, og stoppet, sannsynligvis med plantefibrer. Lerretsstoffet er reparert to ganger med stoffstykker som er påsydd med handsøm. Også forbindelsen mellom lærovertrekket og tekstilmaterialet på undersida er forsterket ved hjelp av en søm langs den kanten som har vendt inn mot bærerens hals. Plankeputa har et reimfeste med nålespenne som ble ført rundt halsen på sagbruksarbeideren når plankeputa var i bruk. Gjenstanden har vært brukt på Glorviken sag i Åsnes. Saga lå i tilknytning til gardstunet på eiendommen Søndre Glorviken og var i drift i giverens oppvekstår på 1930-tallet. Den ble fra først av drevet ved hjelp av en traktor, men på grunn av drivstoffmangelen under 2. verdenskrig ble det da installert dampmaskin. Saga hadde dobbelt spindel, og sysselsatte til sammen ni mann, derav to plankebærere, som altså brukte slike puter. Under krigen var det i tillegg cirka fem mann som var sysselsatt med kølbrenning med tanke på leveranser til folk som trengte generatorbrensel. Dampsaga på Glorviken var i drift fram til 1950, da den ble revet. Cirka 20 år seinere startet giveren ei moderne bygdesag på en annen del av eiendommen.

57 results in DigitaltMuseum:

Share to