13 results in DigitaltMuseum:

Treprøve - rogn

Stammeprøve fra rognetre med uvanlig vedstruktur. Fysisk sett har stammeprøva form som et bløtkakestykke. Den er skåret ut av ei 7, 7 centimeter høy stammeskive, fra margen og ut mot barken. Endeflatene og ei av sideflatene er glattpusset, antakelig for å tydeliggjøre vedstrukturen for analyse. Norsk Skogbruksmuseum sendte treprøva til forsker Bohumil Cucera ved Norsk Instirutt for Skogforskning i 1999. Cucera responderte antakelig på henvendelsen telefonisk. Museumsformidler Bjørn Erik Skaug gjengav Ciceras kommentar i et notat, der det blant annet heter følgende: "Navn: Bølgeformet vekst med sterk flamming. Veksten er bølgeformet både i tverrsnitt (radialt) og i lengderetning (tangensial). Bølgene følger de radiale margstrålene og er sterkest nærmest barken. Typen kan være genetisk betinget, men også som utslag av sterke dynamiske og/eller statiske påkjenninger under veksten. Den aktuelle prøven antas å være genetisk betinget. Prøven er meget vakker og må betraktes som sjelden. Tilsvarende vekst er vel kjent hos gran (Picea abies) i høyereliggende trakter i Alpene. Den bølgeformede veksten er mest utviklet nærmest rota. Denne bølgeveden har i lang tid vært ettertraktet i musikkinstrumenter fordi den gir spesielt god resonans. I fl. Cucera gir dette sortimentet gir en kubikkmeterpris på opptil kr. 10, 000. - for eksport til Japan. I Norge kjenner vi bølgeformet vekst fra gran, eik og bjørk uten at forekomst og hyppighet er kartlagt. " Ifølge informasjon fra giveren skal veden være hentet fra et tre som har vokst cirka 60 meter over havet i Lunde i Telemark. Han undret seg over vedstrukturen, som minte ham noe om valbjørk, og sendte derfor prøve av rogna til Norsk Skogbruksmuseum.

13 results in Anno Norsk skogmuseum:

13 results in Anno – Museene i Hedmark:

Share to