16 results in DigitaltMuseum:

11 results in Museum Stavanger:

11 results in Kulturhistoriske samlinger (MUST):

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to