5 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

5 results in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Hallingdal Museum:

1 result in Buskerudmuseet:

1 result in Stiftelsen Nordmøre museum:

1 result in Musea i Møre og Romsdal:

1 result in Kulturhistoriske samlinger (MUST):

1 result in Museum Stavanger:

Share to