49 results in DigitaltMuseum:

16 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

10 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

10 results in Museene i Sør-Trøndelag:

Share to