25 results in DigitaltMuseum:

23 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

2 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

2 results in Museene i Sør-Trøndelag:

Share to