77 results in DigitaltMuseum:

65 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

10 results in Museene i Sør-Trøndelag:

7 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to