87 results in DigitaltMuseum:

70 results in Finnmark Fylkesbibliotek:

11 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

6 results in Museene i Sør-Trøndelag:

6 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to