13 results in DigitaltMuseum:

7 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

5 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

1 result in Haugalandmuseet:

Share to