8 results in DigitaltMuseum:

4 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

3 results in Museene i Sør-Trøndelag:

2 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to