49 results in Justismuseet:

21 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

21 results in Museene i Sør-Trøndelag:

10 results in Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg:

10 results in Museet Midt:

7 results in Akershusbasen:

3 results in Verdensarvsenter for bergkunst:

3 results in Valdresmusea as:

2 results in Bagn Bygdesamling:

1 result in Dalane Folkemuseum:

1 result in Gudbrandsdalsmusea AS:

1 result in Kvinnemuseet:

1 result in Anno – Museene i Hedmark:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Midt-Troms Museum:

1 result in ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter:

1 result in Søgne Bygdemuseum:

1 result in Stiftelsen Nordmøre museum:

1 result in Musea i Møre og Romsdal:

1 result in Valdres Folkemuseum:

Share to