23 results in DigitaltMuseum:

View timeline 4 results

14 results in Søgne Bygdemuseum:

6 results in Museene i Sør-Trøndelag:

5 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to