6 results in DigitaltMuseum:

3 results in Ådnatun:

3 results in Historielagene i Hordaland:

2 results in Søgne Bygdemuseum:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to