70 results in DigitaltMuseum:

60 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

5 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

4 results in Stiftinga Sunnmøre Museum:

Share to