26 results in DigitaltMuseum:

14 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

8 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to