116 results in DigitaltMuseum:

90 results in Museum Vest:

90 results in Bergens Sjøfartsmuseum:

26 results in Museene i Sør-Trøndelag:

26 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to