6 results in DigitaltMuseum:

Repetisjon som en form for forandring – Norske Grafikere 100

Repetisjon som en form for forandring – Norske Grafikere 100 år

Ove Stokstad (1939-2018) var grafiker, maler og musiker. Han startet Grafikklinjen på Kunstskolen i Trondheim 1972, og var professor i grafikk på Kunstakademiet i Trondheim frem til 2002. Ove Stokstad var sterkt engasjert i både samfunn og kunstpolitikk, og hadde blant annet en sentral rolle i å sikre den unike Grafikkgaven fra Ulla og Herman Hebler til Trondheim kunstmuseum samling. Arbeidene i denne utstillingen spenner over fire tiår og gjenspeiler ulike perioder i Stokstads lange karriere. Kunstkritiker Tommy Olsson har skildret Stokstad stil som …en særegen, distinkt og øyeblikkelig gjenkjennelig affære. En nesten introvert, forunderlig strikt og nøktern form for abstraksjon, basert i en kolorisme man oftere finner i maleri enn i grafikk, der linjer og nøyaktige former passerer fargeflater. Et billedunivers det er enklest å orientere seg i hvis man tar med i beregningen at han i like høy grad som han var grafiker, var en distinkt jazzmusiker med saksofonen som fremste våpen. -All that jazz. Klassekampen, 14. februar 2018. Gerd Tinglum (f. 1951) fra Namsskogan i Trøndelag har en sentral posisjon innenfor norsk konseptkunst. Hun virket fra 1996 til 2009 som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, og som rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2014-2019. Fargenes fysiske og mentale påvirkning på oss står sentralt i Tinglums kunst. Hun har for eksempel utarbeidet et eget fargealfabet, hvor hver farge har sin egen betydning. I utstillingen vises en serie verk med overlappinger og transformasjoner av primærfarger. Per Kristian Nygård (f. 1979) er utdannet fra Kunstakademiet i Malmö. Han bor og har sitt virke i Trondheim, og arbeider blant annet med skulptur, installasjon og grafikk. De grafiske verkene blir ofte skildret som både humoristiske og sosialt engasjerte. De 13 tresnittene som utgjør Repetisjon som en form for forandring er trykk fra skjærefjøler fra leiligheter i Elgeseter 30b, en rivningstruet bygård i Trondheim. De ble lagt i forbindelse med utstillingen Constant. Decay., organisert av RAKE Visningsrom. Kunstnere ble invitert til å gjøre inngrep i leilighetene i den tomme og rivningstruede bygningen, noe som var med på å utsette rivningen på ubestemt tid. Det som kan se ut som uttrykksfulle streker er egentlig et produkt av at noen har skjært brød i 30 år. Slik inviterer Repetisjon som en form for forandring til å reflektere over tiden som går, og sporene som ligger igjen etter et levd liv.

NMBU Veterinærhøgskolen, campus Ås

Campus Ås er universitetsområdet til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Når universitetets veterinærutdanning og det selvstendige Veterinærinstituttet flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås blir dette Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø-, biovitenskap og landskap. Campus Ås består av parker og landlige grøntarealer med flere bygg, blant annet de monumentale steinbygningene Urbygningen og Tårnbygningen, som ble påbegynt i henholdsvis 1898 og 1921. Når utbygningen er ferdig er området tilført tre nye større bygg: Veterinærbygget, Fellesbygget og Ås Gård, samt den nye Uraksen – landskapsdraget fra Urbygningen til Nordskogen. Til sammen 21 kunstnere bidrar med ny kunst til Campus Ås. Utendørs reflekterer kunsten hele virksomheten på campus, mens kunsten innendørs knytter seg tettere til veterinærfaget. I tillegg blir det overflyttet ni større og mer enn 50 mindre kunstverk, hovedsakelig grafiske blad og rektorportretter. Kunsten utendørs Største enkeltverk i Uraksen blir en bronseskulptur av den tyske kunstneren Kathrin Schlegel, som det ble inngått avtale med etter en åpen prekvalifisering i 2016. Skulpturen er basert på et lav som er hentet fra dagens gamle tuntre på campus. Bronseskulpturen blir tre meter høy og fem meter bred, og blir støpt i Düsseldorf. Våren 2020 kommer den på plass på plenen utenfor det kommende Fellesbygget. Bygget inneholder kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier og vil bli et sentralt samlingspunkt. I taket over inngangspartiet til Fellesbygget vil det komme et verk av Marte Johnslien. I Uraksen kommer det også nye verk av Daniel Dewar (UK) & Gregory Gicquel (FR), kunstnergruppen Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth) og Gunvor Nervold Antonsen, samt et innkjøp av en bronseskulptur av Lars Morell. Sistnevnte verk er tidligere vist på Palais de Tokyo, Paris og Museum of Contemporary Art, Antwerp og skal nå få fast plassering ved Hasselbakken i Uraksen. I tillegg flyttes verk av Skule Waksvik, Fritz Røed og Merete Sejersted Bødtker fra Adamstuen og hit. I Nordskogen kommer det tre temporære kunstprosjekt av Hanan Benammar, Maren Dagny Juell og Bjørn Mortensen, og ved Ås gård en større skulptur av Steinar Haga Kristiansen i sort larvikitt. Sammen med den eksisterende kunsten ute, vil disse nye verkene etablere en kunstvandring på campus – fra Carl Nesjar utenfor Aud Max til Steinar Haga Kristensen ved Ås gård. Kunsten innendørs Innendørs i Veterinærbygget vil det komme flere kunstverk fordelt på byggets to brukerinstitusjoner Veterinærutdanningen NMBU med smådyr- og hesteklinikk, og Veterinærinstituttet. Her skal to store kunstprosjekter, som for tiden er under produksjon, integreres med arkitekturen. Kunstnerduoene bak disse prosjektene ble valgt ut etter to konkurranser i 2015 der til sammen 13 kunstnere var invitert. På fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde skal kunstnerne Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen oppføre et stort og fragmentert tresnitt. Veggen er nær 17 meter høy og 12 meter bred. I tillegg skal de lage en glassboks med over femti ulike grafiske trykk til kantinen. Kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen arbeider med et stort gulvarbeid støpt i terrazzo til inngangsområdet for Veterinærutdanningen, vendt mot Uraksen. Verket blir 16 meter langt og støpt på stedet. I tillegg kommer ti vegghengte stålbokser i varierende størrelser, montert fra første etasje og oppover. Her har kunstnerne lagd assemblager av skjeletter, undervisningsmateriell, glasskolber, rester og minner fra samlingen til tidligere Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Hos Veterinærutdanningen vil Apicahya Wanthiang utføre et stort veggmaleri i et dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen, mens Lotte Konow Lund vil utføre en veggtegning rett på en 6 meter høy betongvegg i Vandrehallen. Det monteres to innkjøpte fargefotografier av Sandra Mujinga ved hesteklinikken, mens verk av Sidsel Paaske (utført av Gro Jessen), Jon Gundersen, Frøydis Haavardsholm, Anneli Rodin, Skule Waksvik, Gunnar Torvund, Marianne Riseng med flere blir tatt med fra Adamstuen. I tillegg overflyttes en samling med 16 malte rektorportretter og flere mindre grafiske blad. Hos Veterinærinstituttet får et glassmaleri fra 1988 av Håkon Bleken ny plassering. I dobbelthøyt rom vendt ut mot Uraksen vil det komme flere takhengte tekstiler av Anders Smebye. I det igangsatte fotoprosjektet Blikk på Ås, som blir montert i Ås gård og i Veterinærbygget, følger kunstner Line B. Løkken flytte- og omstillingsprosessen over flere år. Kunstneren gir her sin visuelle tolkning av sted og aktivitet både på Adamstuen og på Ås.

Share to