26 results in DigitaltMuseum:

20 results in Museum Stavanger:

20 results in Kulturhistoriske samlinger (MUST):

2 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

2 results in Museene i Sør-Trøndelag:

Share to