131,974 results in DigitaltMuseum:

A.C. Møller skole, Heimdal

A.C. Møller skole, Heimdal

Statped midt yter spesialpedagogiske tenester til opplæringssektoren i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og har lokale i Heimdal i Sør-Trøndelag. Senteret har fagavdelingar for høyrsel, syn, språk og tale, EHV («ervervet hjerneskade») og samansette lærevanskar. Det finst også ei eiga avdeling for utvikling av læringsressursar og teknologi. Målet er at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov skal kunne ta aktivt del i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Kontorlokala til Statped midt er no rehabilitert for å auke talet på arbeidsplassar, og eit nytt tilbygg gir rom til meir kurs- og konferanseaktivitet. KOROs kunstprosjekt for tilbygget har resultert i innkjøp av det monumentale oljemåleriet "Untitled" (2015) av Thomas Falstad. Måleriet viser hjørnet av eit rom, men går mot det abstrakte gjennom fargebruk og penselstrøk. Det brunlege mørket i rommet er kontrastert av eit stort, kvitt felt. Dette feltet kan oppfattast som ein kaskade av lys, men like gjerne av mental og åndeleg karakter som fysisk. Det brune har også innslag av gulare lys, smaragdgrønt og spisse felt i turkis. I ytterkanten kan ein skimte noko som liknar hav og blå himmel. Den kjølege paletten og møtet mellom strenge, geometriske former, rennande måling og grove penselstrøk skaper eit inntrykk av at rommet blir opna opp. Thomas Falstad er fødd i Trondheim i 1977 og utdanna ved Strykejernet kunstskole i Oslo og Kingston University i London. Han er kjend for måleri og skulpturar som utforskar draumar og mentale tilstandar, ofte med referansar til mytologi og kunsthistorie. Han bur og arbeider dels i Lofoten, dels i Oslo.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag flyttet i 2007 inn i nye kontorer i et rehablitert jugendbygg i E.C. Dahls gate i Trondheim sentrum. Gaten er oppkalt etter forretningsmannen som i sin tid testamenterte midlene til en fødeklinikk for ubemidlede kvinner. Bygget stod klart i 1908 og fungerte som fødeklinikk helt fram til 1984. Hanne Lydia Opøien Kristoffersen (NO) valgte å ta utgangspunkt i byggets forhistorie da hun skulle gjennomføre kunstprosjekt for Fylkesmannen. Verket "Barselfærd" består av 15 tegninger som er montert på en fondvegg i trapperommet i andre etasje. Motivene er basert på historiske fotografier, som kunstneren så har bearbeidet fritt. Bildene viser den første jordmoren, legen og sykepleiere, samt mødre og barn på fødestuen. Tegningene er utført med fargeblyant på svart papir. Det er brukt gull, sølv og bronse for å skape liv og dramatikk i tegningene og både metallfargene og de vinrøde rammene henter opp fargedetaljer i interiøret. Når kunstneren bruker farger på svart papir, er det som om hun henter motivene frem fra mørket, slik hun også henter fram inntrykk fra en avsluttet epoke. Motivene er gjengitt i en lett autoritær stil som står til en tid hvor samfunnsorganiseringen og omgangsformen var mer hierarkisk og autoritær enn i dag. Hanne Lydia Opøien Kristoffersen (f. 1964) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har jobbet mye med tegning med et figurativt uttrykk, ofte i store formater, og er spesielt opptatt av tema som kjønn og identitet. Hun er kjøpt inn av blant andre Nasjonalmuseet for kunst.

Share to