9 results in DigitaltMuseum:

5 results in Musea i Sogn og Fjordane:

5 results in De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum:

3 results in Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS:

1 result in Norsk Folkemuseum:

Share to