1,402 results in DigitaltMuseum:

Planke

1 orneret plankestykke. Et orneret plankestykke, der nu fandtes henslængt utenfor gjødselkjælderen paa gaarden Stjernegjerde i Feios. Da Rinde Kirke i 1866 blev nedrevet kjøpte gaardbruker Nils Stjernegjerde kirkens tagtiler, blandt hvilke nærværende plankestykke fandtes. Hvor paa taget det hadde været anbragt kunde han ingen oplysning gi om. Plankestykket, der vistnok stammer fra en ældre bygning ved Rinde stavkirke, er muligens et stykke av en dør. De store naglehuller i enderne og paa midten kan saaledes ha været til aakernes nagler, mens de smaa naglehuller stammer fra tagsponnagler fra den tid den har tjent som tagtile paa Rinde Kirke. Planken har paa den ene side not og er paa den anden side noget rundhugget. I øvre ende, hvor den er orneret, er den noget defekt. Længde 169 cm, bredde 20,2 - 21,3 cm og tykkelse 3,8 cm. Øvre endes utskjæringer bestaar av slyngværk,der vistnok hører til samme stilgruppe som fragmentene fra Hoppestad, Bjølstad, Torpe og de ældste utskjæringer fra Urnæs. Tilfælles med Urnæs og Hopperstadutskjæringene har den at slyngningernes overflate og bundflate ikke ligger i samme plan og tilfælles med Bjølstadutskjæringerne, at den ikke har over og underslyng, men der er gjort et skarpt nedsnitt i flugt med konturen av de slyng, der maa tænkes som overslyng, tvert over de, der maa tænkes som underslyng. Reliefsdybde ca. 1, 5 cm. Gave fra gaardbruker Nils Stjernegjerde, Feios. Litteratur: Roar Hauglid: Norske Stavkirker.

439 results in Setesdalsmuseet:

247 results in Hardanger og Voss Museum:

196 results in Musea i Sogn og Fjordane:

Share to