3 results in DigitaltMuseum:

Båt

Mo, Ola

Opprinnelig registreringsbeskrivelse (antakelig skrevet av Espen Skjærbakken ca. 2002): Båten har ni spantlister som er limte av tre deler. Tilhørende tiljer befinner seg i Magasin A. (Inf: Odvin Mobæk) Supplement 2011: Robåt av spissbåttypen, bygd av tryslingen Ola Mo omkring 1965. Mo har benyttet seg av en glattklinkteknikk, noe som innebærer at bordgangene ikke er klinket med overlapping, men kant i kant. Konsekvensen er at båtskrogets ytre har vært nesten helt glatt. Farkosten har heller ingen nedsenket kjøl, snarere en kjølplanke, som på oversida er 15 centimeter bred. Ut fra denne er det lagt ni båtbord med varierende bredde, symmetrisk på begge sider av kjølplanken. Bordene er usedvanlig tynne, noe som sikkert har bidratt til at denne forholdsvis store båten framsto som lett og smidig. Det gjorde den imidlertid også sårbar for så vel sprekk- som støtskader. Langs relingens ytterkant er konstruksjonen forsterket med kantlister som er noe råteskadde, særlig akterut. Forbindelsen mellom de fint krummete stevnene og kjølplanken er for øvrig forsterket med slitebeslag i smijern. De delene av disse beslagene som befinner seg under kjølen er delt i to greiner (beslagene har en slags Y-form), antakelig for å gi konstruksjonen og trevirket beskyttelsen når farkosten ble trukket opp på strendene eller dersom den skulle på ei grunne. I den fremre stavnen er det innboltet en galvanisert jernring, hvor det antakelig har vært festet en kjetting- eller taustump med tanke på fortøying. Innvendig stives båten opp av ni spanter, montert med en innbyrdes avstand på 45-47 centimeter. Spantene er laminerte - de består av eikelister i tre lag. Mellom spant nummer fire og fem (telt fra framstavnen) er det innsatt tverrlister som skulle bære tofta for roeren. Sjølve tofta mangler. På innsida av relingen, mellom spant nummer fem og seks, er det innsatt en vinklet trekonstruksjon (antakelig av bjørk) med gjennombrutte hull for årekipper. I begge endene av båtrommet er det innsatt liftige tverrskott, som i likhet med spantene har hatt avstivende funksjoner, men som sikkert også har båret sitteplater. Disse platene mangler. Båten later til å ha vært innsatt med lakk. Den bærer imidlertid preg av å ha ligget mye ute den siste tida før den ble overlatt til museet, for lakken er i stor grad avflasset og det underliggende treverket er grått av værslitasje. Jeg husker at det kom en kar fra Trysil med tiljene til denne båten, for de hadde man glemt da den ble transportert til museet. Tiljene ble lagt i magasin A. De bør gjenfinnes og gjenforenes med båten. (BB 18. august 2011)

2 results in Anno Norsk skogmuseum:

2 results in Anno – Museene i Hedmark:

1 result in Akershusbasen:

Share to