9 results in DigitaltMuseum:

6 results in Musea i Sogn og Fjordane:

6 results in Nordfjord Folkemuseum:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Norsk Folkemuseum:

Share to