16 results in DigitaltMuseum:

7 results in Stavanger byarkiv:

6 results in Mjøsmuseet:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

3 results in Museene i Sør-Trøndelag:

Share to