38 results in DigitaltMuseum:

View timeline 21 results

37 results in Norges Olympiske Museum:

37 results in Lillehammer Museum:

1 result in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to