42 results in DigitaltMuseum:

38 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

38 results in Museene i Sør-Trøndelag:

3 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Oslo Museum:

Share to